نمایش سایدبار

کتاب زودآموز آب و فاضلاب تصفیه پیشرفته و بهسازی تصفیه ثانويه

80,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب (نکات طرح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب)

50,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب (بهره برداري شبکه هاي فاضلاب)

80,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب گندزدایی فاضلاب

80,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب (مدیریت و پردازش لجن تصفیه خانه فاضلاب)

90,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب _ همه‌چیز درباره مخازن آب (ساخت، بهره برداری، نگهداری)

50,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب- فناوری های غشایی تصفیه آب (RO اسمز معکوس)

60,000 تومان

‏‫ کتاب مبانی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب‮‬‏‫

90,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب (اصول و مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب)

60,000 تومان

کتاب دایره المعارف لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی آب و محیط زیست

90,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب (کیفیت و کمیت فاضلاب شهری)

70,000 تومان

کتاب زودآموز آب و فاضلاب (طراحی واحدهای حذف فیزیکی تصفیه خانه فاضلاب)

70,000 تومان