نمایش سایدبار

کتاب چاه ها و گمانه‌های آب جلد 2

120,000 تومان

کتاب چاه ها و گمانه‌های آب جلد 1

120,000 تومان

کتاب تامین آب در بحران (تامین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیر)

60,000 تومان

کتاب بهداشت ايمنی و نقش رسانه در بحران های آبی

70,000 تومان

کتاب بهره برداری و مديريت شبکه های فاضلاب

80,000 تومان

کتاب مديريت جامع تلفات آب

98,000 تومان

کتاب روش های نوين گندزدايی فاضلاب

60,000 تومان

کتاب شناخت سازه های دریایی

92,000 تومان

کتاب هندبوک تصفیه فاضلاب (مبانی، طراحی، بهره برداری)

90,000 تومان

کتاب فاضلاب چگونه تصفیه می شود

70,000 تومان

‏‫کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم جلد 1)‬

150,000 تومان

کتاب مطالعه میدانی بحران آب در خاورمیانه

60,000 تومان