نمایش 85–96 از 111 نتیجه

نمایش سایدبار

کتاب چاه ها و گمانه‌های آب جلد 1

120,000 تومان

کتاب مقالات چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست

120,000 تومان

کتاب تامین آب در بحران (تامین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیر)

60,000 تومان

کتاب مقالات پنجمین همایش و نمایشگاه HSE و سیستم های امنیتی

90,000 تومان

کتاب بهداشت ايمنی و نقش رسانه در بحران های آبی

70,000 تومان

کتاب بهره برداری و مديريت شبکه های فاضلاب

80,000 تومان

کتاب پیشرفت های حوزه نانوفناوری و محیط زيست

95,000 تومان

کتاب مديريت جامع تلفات آب

98,000 تومان

‏‫کتاب روش‌های ارائه کتبی و شفاهی در مهندسی و علوم

60,000 تومان

کتاب مکانیک شکست

90,000 تومان

کتاب روش های نوين گندزدايی فاضلاب

60,000 تومان

کتاب شناخت سازه های دریایی

92,000 تومان