نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش سایدبار

دوره تخصصی مجازی بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

710,000 تومان

دوره تخصصی مجازی طراحی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

710,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد8

282,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد7

300,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد6

300,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد5

318,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد4

273,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد3

300,000 تومان

کتاب تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم) – جلد2

273,000 تومان

کتاب مهندسی فاضلاب متکف (تصفیه و بازيابی منابع جلد6)

318,000 تومان

کتاب مهندسی فاضلاب متکف (تصفیه و بازيابی منابع جلد5)

365,000 تومان

کتاب مهندسی فاضلاب متکف (تصفیه و بازيابی منابع جلد4)

346,000 تومان